ΓΗΣ

ΓΗΣ

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: DESIGN: Ανδρέας Μπούκας.

Τα ασβεστολιθικά πετρώματα που καλλιεργείται η παραδοσιακή ποικιλία της Μωροκανέλλας, είναι η έμπνευση για την εικονογράφηση της ετικέτας. Η ετικέτα είνα μια από τις συλλεκτικές φιάλες της εταιρίας VOYNI PANAYIA στην Κύπρο. Για κάθε φιάλη ένας διαφορετικός εικαστικός αφηγήθηκε την δική του ιστορία. Την έμπνευση και τον σχεδιασμό για την σειρά αυτή έκανε ο Μάριος Καρύστιος.